Kallelse till höstmöte 14.11

Samtliga medlemmar i Scoutkåren MuHö r.f. kallas till höstmöte torsdagen den 14 november 2019 kl. 18:00 i Grottan, Västerporten 1D, Olars.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden som bland annat val av styrelse och övriga funktionärer för år 2020, fastställande av medlemsavgift för år 2020 och godkännande av verksamhetsplan och budget för år 2020.

Alla 15 år fyllda kårmedlemmar äger rösträtt. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, eller vid val lottning.

Föredragningslista för höstmötet 14.11.2019

På höstmötet behandlas följande ärenden.
1. Mötets öppnande och konstaterande av dess laglighet och beslutförhet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare för mötet.
4. Val av två rösträknare för mötet.
5. Fastställande av antal medlemmar i styrelsen.
6. Val av kårchef, vicekårchef, sekreterare, ekonom samt ledamöter.
7. Val av två verksamhetsgranskare samt två ersättare.
8. Val av övriga funktionärer.
9. Fastställande av verksamhetsplan för följande år.
10. Fastställande av medlemsavgift och anslutningsavgift.
11. Fastställande av budget för följande år.
12. Övriga ärenden.
13. Avslutande av mötet.

Scoutmötena börjar vecka 36

Alla våra gruper börjar igen höstens möten vecka 36. Mötestiderna är följande:

Vargungar (åk 2-3) fredag kl 17-18.15, ledare Nadja El Amri och Jessica Ronimus
Äventyrsscouter (åk 4-5) fredag kl 18.30-19.45, ledare Stella Bondestam, Anton Forsström och Hillevi Holmström
Spejarscouter, pojkar (åk 6-8) tisdag kl 18-19.15, ledare Toni Appelqvist och Wilhelm Guarnieri
Spejarscouter, flickor (åk 6-8) torsdag kl 16.45-18.00, ledare Ina Appelqvist och Wilma Strömman

Som ansvariga ledare för alla grupper fungerar Anton Nilsson, Emil af Björkesten och John Lindholm.

Höstens evenemang

5-6.10 Hajk för äventyrsscouter och äldre
6.10 Pinkki för vargungar
16-20.10 Höstvandring för explorers, rovers och ledare
1-3.11 Förläggning för äventyrsscouter och äldre
1-2.11 Förläggning för vargungar
12.12 Julfest
13.12 Lucia för vargungar

Vill du bli scout i MuHö?

För hösten 2019 tar vi ännu emot nya vargungar! Också äldre scouter tas emot, hör gärna av er till oss om det finns plats för äldre scouter i någon grupp!

Intresseanmälningen till kåren går via scouternas medlemsregister Kuksa.

Vänligen fyll i blanketten (länk: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/jasenhakemus.aspx?id=9999535 ) ifall ditt barn är intresserad av att börja i scouterna, varefter kårens sekreterare tar kontakt och hjälper till med att hitta en passlig grupp.

Ifall ni redan vet vilken grupp som skulle passa er bäst, vänligen skriv det i blankettens fält för tilläggsuppgifter. Fyll i blanketter noggrannt, och kom ihåg att lägga till åtminstone en målsman!

Det är självklart ok att komma med och prova på ett par möten och se om scouting känns som en passlig hobby. Även för detta ska man vara registrerad i medlemsregistret som tillfällig deltagare så att den tillfälliga försäkringen gäller. För att delta i större evenemang som t.ex. förläggning eller läger bör man var kårmedlem och ha medlemsavgiften betald. Medlemsavgiften för nya medlemmar på våren är 78€ och 44€ på hösten. 

Betald medlemsavgift berättigar även till rabatter i scoutbutiker så som Partioaitta och Scandinavian Outdoor Store. För att utnyttja dessa rabatter kan man efter inskrivningen via medlemsregistret Kuksa (kuksa.partio.fi) printa ut ett medlemskort, vilket man visar upp i butiken. Mer info on medlemsavgifter & förmån

Register

Ett informationsdokument om hur Finlands scouters medlemsregister fungerar, vem som har tillgång till vilka uppgifter och varför vi lagrar vad hittar du här.  Om du har frågor om medlemsregistret eller dataskydd i scouterna kan du ställa dem åt kårchef Emil af Björkesten eller kårsekreterare Hanna Hedengren.

B10308368_645061525567346_5958154304677727493_nli scout

Vill du börja i scouterna? Välkommen med! Vem som helst kan komma med i vår verksamhet! De flesta av våra grupper har  plats för nya scouter, och ledare är också alltid välkomna. Klicka på fliken Bli scout överst på den här sidan eller ta kontakt med kårsekreterare Hanna Hedengren (sekreterare[ät]muho.fi) om du vill veta mer!

Skärmavbild 2014-08-19 kl. 17.01.03

Kårskjorta

Vill du också ha en egen MuHö-kårskorta? Skjortan kostar 50€, ta kontakt med Emil af Björkesten (emil ät muho.fi) om du vill veta mer!

Vinterhajkvideon