P1050347Vårfest 15.5

Ett till scoutår närmar sig sitt slut och det betyder att det är dags för årets vårfest för alla MuHö-scouter och deras familjer! Vårfesten ordnas i Noux söndagen den 15.5 kl13.00-16.00! Vårfesten ordnas vid Kattlia, adressen är Kattilantie 428. I samband med vårfesten ordnas kårens traditionella matlagningstävling Stekspaden där alla kårens grupper lagar mat som de har planerat tillsammans på trangia. Också icke-scouter får delta i tävlingen, så samla ihop ett föräldralag och anmäl er! Tävlingens regler hittas här under. Under vårfestens två första timmar ordnas Stekspaden och samtidigt ordnas annat program för de som inte deltar i tävlingen. Vårfesten avslutas med dubbningar. Frågor om vårfesten kan riktas till Anton Nilsson( anton.n@muho.fi , 050 3754196) eller Emil af Björkesten (emil.af.bjorkesten@muho.fi ,044 5775574)

Vu- och äventyrsscouterna glöm inte att anmäla er till sommarens läger Verners Värld  sista anmälningsdagen är den 30.4 via Kuksa. Frågor om både hur man använder Kuksa och annat som har med lägret att göra kan ställas till Hanna Hedengren (hanna@muho.fi , 040 7677378)

Vi ses på vårfesten!

Allmänna regler för matlagningstävlingen Stekspaden

 1. Syftet med tävlingen är att utveckla och uppehålla matlagningskonsten inom kåren.
 2. Tävlingen går ut på att planera, tillreda och servera en måltid.
 3. Kostnaderna för ingredienserna får per patrullmedlem högst uppgå till en viss, av tävlingsarrangörerna på förhand bestämd summa. Redogörelse över kostnaderna bör inlämnas vid tävlingstillfället.
 4. Patrullen införskaffar själv nödvändiga ingredienser, tillbehör och utrustning.
 5. Maten bör tillredas av råvaror.
 6. I samband med serveringen bör recept, ur vilket framgår vilka ingredienser som använts och i vilka kvantiteter, överlämnas.
 7. Maten tillreds på spritkök, öppen eld eller dylikt.
 8. Bedömningsgrunderna är måltidens utseende, smak, fantasifullhet och servering. Därutöver kan övriga särskilda och i tävlingskallelsen meddelade bedömningsgrunder tillämpas.
 9. Vinnaren i tävlingen erhåller vandringspriset Stekspaden fram till nästa tävling.
 10. Utöver dessa allmänna regler skall i samband med tävlingskallelsen närmare specifikationer för den aktuella tävlingen utfärdas.

Specifikationer för Stekspaden 2016

 1. Tävlingstiden börjar 13.00 och slutar 15.00. Maten ska ha serverats till domarna innan tävlingstiden tar slut.
 2. Tävlingens tema är Eurovisionen.
 3. Måltiden får kosta högst 6€/lagmedlem.
 4. Deltagande lag skall anmäla sig till Anton Nilsson senast 12.5.2016
 5. En trangia per lag samt vatten, baskryddor och gas finns på tävlingsplatsen.
 6. Både kårmedlemmar och utomstående får delta.

Hajk

Det blir inte bara vårfest snart utan också Eurovisionshajk 14-15.5! Anmälningslappen till hajken hittar du här.

Vvernerlogoerners värld

Phileas Fogg åkte runt världen på 80 dagar – Nu har du chansen att göra det samma på fem dagar på sommarlägret Verners Värld i Borgå.

Vad? Sommarlägret 2016 för vargungarna och äventyrsscouterna i Grankulla Scoutkår, MuHö och Tre Björkar.

När? 15-19.6 för äventyrsscouter och 17-19.6 för vargungar.

Anmälning? Senast 30.4 i Kuksa. Frågor både om hur man använder Kuksa och annat som har med lägret att göra kan ställas till Hanna Hedengren.

Lägerbrev 1 hittar du här.

Roihuroihu_rgb_musta_txt

Nästa sommar åker vi till Roihu och då är vi #eldochlågor!

Nästa sommar deltar MuHös spejar-, explorer- och roverscouter i Finnjamboreen Roihu. Lägret kommer att samla upp till 15 000 finländska och utländska scouter i Evois i Tavastehus 20-28.7.2016. Motsvarande storläger ordnas i Finland vart sjätte år vilket betyder att alla har möjlighet att uppleva ett storläger som deltagare. Om du inte kan vara med hela lägret kan du också delta valfritt antal dagar. Förutom själva lägret kan explorerscouter och äldre delta i byggläger 15-19.7 och rivläger 29-31.7.

Visst kommer du också med till Roihu? Efteranmälningen håller på ännu till slutet av april! Myndiga scouter anmäler sig i medlemsregistret Kuksa genom att logga in med sitt Scout-ID. Minderåriga scouter anmäls i Kuksa av sin vårdnadshavare. Vårdnadshavaren behöver då ett eget Kuksa-ID, som fås av kårsekreteraren om ni inte ännu har ett sådant.

Mängder av information om lägret hittar du på www.roihu2016.fi, där du också kan anmäla dig.

Vår kårs infobrev om lägret hittar du här:
Roverscouter
Spejarscouter
Explorerscouter

SCOUT_plupp_taltFiSScFjäll V – ett lapplandsläger för spejarscouter

9-15.6.2016 + resor en dag före och efter

För vem? Utelivs- och vandringsintresserade spejarscouter födda 2001-2003

Vad gör jag där?

 • Du vandrar i Pallasfjällen (800 möh)
 • Du deltar också i annat äventyrligt program
 • Du lär dej kocka gourmetmåltider i vildmarksförhållanden
 • Du får utnyttja nya, användbara vildmarksfärdigheter
 • Du bekantar dej med Kåtan och blir kårens expert
 • Du får goda vänner från hela svenskfinland

Vad kostar det? 120 € deltagaravgift + resor cirka 100 € (fastställs senare). Du har möjlighet att ansöka om bl.a. FiSSc stipendium, dessutom har du ännu tid att samla ihop pengar!

Hur kommer jag dit? Resor ordnas gemensamt med abonnerad buss och/eller tåg.

Hur anmäler jag mej? Målsman anmäler deltagare via Kuksa. Anmälningstiden är 15.11- 15.3.

SCOUT_plupp_scout(1)Vårmöteskallelse

Samtliga medlemmar i Scoutkåren MuHö r.f. kallas till stadgeenligt vårmöte onsdagen 9.3.2016 klockan 18.00 i Grottan, Västerporten 1 D.

Alla 15 år fyllda kårmedlemmar äger rösträtt. Röstning med fullmakt är ej tillåten. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst, eller vid val lottning. Välkomna med!

På vårmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötets öppnande och konstaterande av dess laglighet och beslutsförhet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av två protokolljusterare för mötet.
 4. Val av två rösträknare för mötet.
 5. Styrelsens redogörelse för det gångna verksamhetsåret.
 6. Revisorernas berättelse samt bokslut för det gångna året.
 7. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Övriga ärenden.
 9. Mötets avslutande.

10308368_645061525567346_5958154304677727493_nBli scout

Vill du börja i scouterna? Välkommen med! Vem som helst kan komma med i vår verksamhet! De flesta av våra grupper har ännu plats för nya scouter, och ledare är också¨alltid välkomna. Det enklaste sättet att börja i MuHö är att anmäla intresse i detta formulär. Klicka på fliken Bli scout överst på den här sidan eller ta kontakt med kårchef Hanna Hedengren (hanna.hedengren[ät]muho.fi) om du vill veta mer!

Skärmavbild 2014-08-19 kl. 17.01.03

MuHö på Instagram

[fts instagram instagram_id=1635133167 type=user]

Kårskjortorna är här!

Äntligen har våra nya kårskjortor kommit! Skjortan kostar 50€, ta kontakt med Emil af Björkesten (emil ät muho.fi) om du vill veta mer!

Vinterhajkvideon