Styrelse/Funktionärer

Styrelsen 2019

Emil af Björkesten (Kårchef)
Email: karchef(ät)muho.fi
Tel: 044 5775574
Adress: Servi-Maijas väg 12 E 62, 02150 Esbo 

John Lindholm (Vice kårchef)
Ansvarar för kårens löpande verksamhet, gruppmöten, åldersgruppernas program, evenemang, läger.
Email: vicekarchef(ät)muho.fi

Anton Nilsson (Ekonom)
Ansvarar för kårens ekonomi, redovisningar och medlemsavgifter.
Email: ekonom(ät)muho.fi
Adress: Busholmsgränden 14F 219, 00220 Helsingfors
Tel: +358503754196

Hanna Hedengren(Sekreterare)
Ansvarar för medlemsregistret Kuksa, in- och utskrivning, medlemskap, anmälning till FiSScs och FS evenemang.

Email: sekreterare(ät)muho.fi
Adress: Lapinlahdenkatu 31 C 27d,00180 Helsinki
Tel: 040 7677378

Anton Forsström(Ledamot)
Email: anton.f@muho.fi

Andreas Johansson(Ledamot)
Email: andu(ät)muho.fi

Övriga funktionärer

[table]
Uppdrag,Namn,E-post
Stugfogde, Annika Rajala, annika(ät)muho.fi
Materialansvarig, Anton Eriksson,anton.e(ät)muho.fi
Keikkaansvarig, Gunilla Edelmann och Andreas Johansson,gunzi(ät)muho.fi
Webbmaster, Andreas Johansson och Emil af Björkesten, webbmaster(ät)muho.fi
Utmärkelseteckenkommitté, Emil af Björkesten. Hanna Hedengren och Nina Berglund, utmarkelse(ät)muho.fi
Verksamhetsgranskare, Peter Löfgren och Patrik Appelqvist, revisor(ät)muho.fi
Verksamhetsgranskarnas suppleanter, Peter Sjöholm och , revisorsuppleant(ät)muho.fi
[/table]