Funktionärer

Styrelsen 2017

Emil af Björkesten
Kårchef

karchef(ät)muho.fi
044 5775574
Midnattsvägen 10 B, 02210 Esbo

Anton Nilsson
Vice kårchef
Ansvarar för kårens löpande verksamhet, gruppmöten, åldersgruppernas program, evenemang, läger.

vicekarchef(ät)muho.fi
050 3754196

Hanna Hedengren
Sekreterare
Ansvarar för medlemsregistret Kuksa, in- och utskrivning, medlemskap, anmälning till FiSScs och FS evenemang.

sekreterare(ät)muho.fi
040 7677378
Rönnvägen 19 A 15, 00270 Helsingfors

Andreas Johansson
Ekonom
Ansvarar för kårens ekonomi, redovisningar och medlemsavgifter.

ekonom(ät)muho.fi
040 0852964
Bistervägen 1 B 316, 02150 Esbo

Julia Lönnfeldt
Ledamot
Ansvarar för äventyrsscoutverksamheten.

julia(ät)muho.fi

John Lindholm
Ledamot
Ansvarar för vargungeverksamheten

john(ät)muho.fi

 

Övriga funktionärer

Uppdrag Namn E-post
Stugfogde Annika Rajala annika(ät)muho.fi
Materialansvarig Anton Eriksson anton.e(ät)muho.fi
Keikkaansvarig Gunilla Edelmann och Andreas Johansson gunzi(ät)muho.fi
Miljöansvarig Jon Rikberg miljo(ät)muho.fi
Webbmaster Andreas Johansson och Emil af Björkesten webbmaster(ät)muho.fi
MuHö-info Jon Rikberg muho-info(ät)muho.fi
Utmärkelseteckenkommitté Emil af Björkesten. Hanna Hedengren och Nina Berglund utmarkelse(ät)muho.fi
Verksamhetsgranskare Peter Sjöholm och Patrik Appelqvist revisor(ät)muho.fi
Verksamhetsgranskarnas suppleanter Peter Löfgren och Jonna Sahlin revisorsuppleant(ät)muho.fi