Användbara nummer

Bankkonto: FI1340551020283374, HELSFIHH
Organisationsnummer/Y-tunnus: 1100628-0
Föreningsregisternummer: 148.295
Kårnummer: 042004

,, <\table>Kårlokalen “Grottan”
Västerporten 1D
02210 Esbo
(Ingen post, tack)998545_10200828096359743_968760294_nKårtelefon
 046 5238214 (anträffbar endast under läger)

Year Make Model Length
Bankkonto FI1340551020283374 E350 2.34
BIC HELSFIHH Cougar 2.38