Händelsekalender

Datum Evenemang Åldersgrupp Plats Arrangör
21.1 AVD-träff äve+spe+exp+rov+led Grottan
4-5.2 Vinterhajk äve+spe+exp+rov+led HeSS
11-12.2 UTE 1 spe FiSSc
12.2 Snöskulpturskaba vu EPT
4-5.3 Vinter-FM i scouting spe+exp+rov+led Raseborg FiSSc
18-19.3 Vu-förläggning vu+exp+rov+led Noux
7-9.4 Förläggning äve+spe+exp+rov+led Haukanpesä
11.4 AVD-träff äve+spe+exp+rov+led Grottan
24.4 Citymanöver spe+exp Helsingfors HeSS
23.5 Vårfest vu+äve+spe+exp+rov+led

 

 

 

Förkortningar

vu – Vargunge
äve – Äventyrsscout
spe – Spejarscout
exp – Explorerscout
rov – Roverscout
led – Äldre ledare
alla – Alla medlemmar
äis – Icke-scouter (kompisar, familjer etc.)

s.a.d – sista anmälningsdag

EPT – Espoon partiotuki
FiSSc – Finlands Svenska Scouter
HeSS – Helsingfors Svenska Scouter
VNS – Västra Nylands Scouter

Fler evenemang än dessa hittar du i FiSSc:s händelsekalender!