Händelsekalender 2019

[table]
Datum,Evenemang,Åldersgrupp,Plats,Arrangör,Övrigt

13-22.7, Akka-läger,äve+spe+exp+rov+led,Muonio Lappland, tillsammans med Grani och Spanarna

[/table]

 

 

 

Förkortningar

vu – Vargunge
äve – Äventyrsscout
spe – Spejarscout
exp – Explorerscout
rov – Roverscout
led – Äldre ledare
alla – Alla medlemmar
äis – Icke-scouter (kompisar, familjer etc.)

s.a.d – sista anmälningsdag

EPT – Espoon partiotuki
FiSSc – Finlands Svenska Scouter
HeSS – Helsingfors Svenska Scouter
VNS – Västra Nylands Scouter

Fler evenemang än dessa hittar du i FiSSc:s händelsekalender!