Händelsekalender 2018

Datum Evenemang Åldersgrupp Plats Arrangör Övrigt
13-22.7 Akka-läger äve+spe+exp+rov+led Muonio Lappland  tillsammans med Grani och Spanarna

 

 

 

Förkortningar

vu – Vargunge
äve – Äventyrsscout
spe – Spejarscout
exp – Explorerscout
rov – Roverscout
led – Äldre ledare
alla – Alla medlemmar
äis – Icke-scouter (kompisar, familjer etc.)

s.a.d – sista anmälningsdag

EPT – Espoon partiotuki
FiSSc – Finlands Svenska Scouter
HeSS – Helsingfors Svenska Scouter
VNS – Västra Nylands Scouter

Fler evenemang än dessa hittar du i FiSSc:s händelsekalender!